Laatste update (20 maart 2023)

A2SP SOAP webservices voor RDW transactionele diensten changelog

20 maart 2023
 • Vooralsnog alleen op acceptatie-omgeving
 • RDW API 7.4 RV Er zijn 2 velden toegevoegd in de RV/raadpleegVoertuig response:
  • obfcmIndicator: Indicator die aangeeft of het verplicht is brandstofverbruiksgegevens aan te leveren
  • obfcmToelichting: Toelichting op het verplicht aanleveren van brandstofverbruiksgegevens
 • RDW API 7.4 APK Er is een nieuw veld toegevoegd aan de functies opvoerenGoedkeur en opvoerenAfkeur:
  • redenAfwijkObfcm: Als het verplicht is om de brandstofverbruikgegevens aan te leveren en dat niet gedaan is, moet dit veld gebruikt worden om aan te geven waarom de gegevens niet aangeleverd zijn.
30 maart 2022
 • RDW API 7.4 RV Er zijn 2 velden toegevoegd in de RV/raadpleegVoertuig response:
  • roetfilterToelichting: Toelichting op het verplicht stellen van een roetfilter
  • verlengdeCabine: Verlengde cabine indicator
18 oktober 2021
 • RDW API 7.4 Versie toegevoegd RDW API versie 7.4 is actief gemaakt op de productie omgeving
 • RDW API 7.4 APK Er zijn een 2-tal waardevoorziening wijzigingen
  • Cls_Backend_DataTypes_Rdw_Apk_Bevoegdheid
   • opvragenKeurmeesterGegevens
  • Cls_Backend_DataTypes_Rdw_Apk_Erkenning
   • opvragenKeuringsinstantieGegevens
 • RDW API 7.4 Alle diensten De target namespace is statisch geworden. Hierdoor wordt de wsdl omgeving onafhankelijk. Dit versimpeld de integratie.
29 december 2020
 • RDW API 7.3 APK Er zijn een 2-tal waardevoorziening wijzigingen
  • erkenning: Naast ‘l’ (APK-licht) en ‘z’ (APK-zwaar) is het mogelijk om de waarde ‘t’ (APK-landbouw) op te geven als erkenning. Deze wijziging is van toepassing in deze functies:
   • opvoerenGoedkeur
   • opvoerenAfkeur
   • opvragenGoedkeur
   • opvragenAfkeur
   • opvragenKeurmeesterGegevens
   • opvragenKeuringsinstantieGegevens
   • toonHistorieDetail
  • teller -> eenheid: Naast ‘K’ (kilometers) of ‘M’ (mijlen) is het mogelijk om de waarde ‘U’ (uren) op te geven als tellerstand eenheid. In de opvragingen zullen dan ook uren in het antwoordbericht staan. Deze wijziging is van toepassing in deze functies:
   • opvoerenGoedkeur
   • opvoerenAfkeur
   • opvragenGoedkeur
   • opvragenAfkeur
   • toonHistorieDetail
 • RDW API 7.3 Alle diensten De foutmelding ‘A2SP: De eenheid dient K(ilometers) of M(ijlen) te zijn’ is aangepast naar ‘A2SP: De eenheid dient K(ilometers), M(ijlen) of U(ren) te zijn’.
13 juli 2020
 • RDW API 7.3 Versie toegevoegd RDW API versie 7.3 is toegevoegd.
  We verzoeken iedereen om over te stappen naar deze nieuwe versie.
 • RDW API 7.3 RV Er zijn een 5-tal velden verwijderd
  • eegVoertuigCategorie: Deze is vervangen door de samengesteldeVoertuigCategorie.
  • eegUitvoeringCategorieToevoeging: Deze is vervangen door de samengesteldeVoertuigCategorie.
  • eegUitvoeringCategorieKentekenbewijs: Deze is vervangen door de samengesteldeVoertuigCategorie.
  • soortToeTeVoegenObject: Deze is al een tijd niet meer in gebruik.
  • classificatieToegevoegdObject: Deze is al een tijd niet meer in gebruik.
 • RDW API 7.3 RV Het attribuut opgegevenMaximumsnelheid is nu onderdeel van BrandstofType
 • RDW API 7.3 APK Keurmeester pincode lengte gewijzigd naar maximaal 6 karakters. Deze wijziging is van toepassing in deze functies:
  • opvoerenGoedkeur
  • opvoerenAfkeur
  • wijzigenKeurmeesterPincode
  • wijzigenKeurmeesterGegevens
  • opvragenKeurmeesterGegevens
 • RDW API 7.3 APK keurmeester wijzigen aanpassingen. Er zijn parameters verwijderd uit het verzoek. Ook het resultaat geeft deze velden niet meer terug:
  • straat
  • huisnummer
  • huisnummerToevoeging
  • woonwagenAanboord
  • postcodeCijfers
  • postcodeLetters
  • woonplaats
  • locatieRegel
 • RDW API 7.3 ORB het bericht voor overdrachtsverklaringOpvragen was al niet meer te gebruiken en is in 7.3 verwijderd
2 juni 2020
 • RDW API 7.1 Versie verwijdering RDW API versie 7.1 is verwijderd
  De 7.1 versie is verwijderd. Deze is niet meer te gebruiken.
12 mei 2020
 • AFS 7.2 RV Er zijn een 3-tal velden toegevoegd.
  • samengesteldeVoertuigCategorie – Voorbeeld waarde: M1. De samengesteldeVoertuigCategorie bevat de volledige voertuigcategorie inclusief alle eventuele toevoegingen. Hierdoor vervalt het gebruik van de velden eegVoertuigCategorie, eegUitvoeringCategorieKentekenbewijs en eegUitvoeringCategorieToevoeging.
  • eegVoertuigCategorieOmschrijving – Voorbeeld waarde: Personenauto. Vanaf nu geeft de RDW in de omschrijving zoals ‘Personenauto’ terug. Hierdoor vervalt in veel gevallen het zelf bijhouden van een lijst van voertuigsoort omschrijvingen en creëren we eenduidigheid.
  • opgegevenMaximumsnelheid – Voorbeeld waarde: 40. Dit veld heeft alleen betrekking op land- en bosbouwtractoren. De hoogste waarde hierin bepaalt de plicht om de tractor te keuren. Dit is toegevoegd voor de toekomst. Hiervan is nog niet van bekend wanneer dit wordt ingevoerd. De RDW heeft echter gemeend dat als we nu toch een aanpassing moeten doen deze alvast mee te nemen, zodat we er klaar voor zijn als we in de toekomst landbouwvoertuigen moeten gaan keuren. Vanzelfsprekend wordt de waarde nog niet mee teruggegeven, zolang er geen APK keuringen voor land- en bosbouwtractoren plaatsvinden.
3 december 2019
 • AFS 7.2 Versie toegevoegd AFS versie 7.2 is actief gemaakt op de productie omgeving
20 september 2019
 • AFS 7.2 APK Geen naamKeurmeester meer in het resultaat bij APK goedkeur en afkeur
  Bij het resultaat van het opvoeren van APK goedkeur en afkeur komt geen naam van de keurmeester meer terug.
  Dit is ook het geval bij de steekproef functies.
 • AFS 7.2 APK OpvragenKeurmeesterGegevens resultaat aangepast
  De RDW geeft geen losse velden meer terug betreffende naw gegevens. Ze geven nu samengestelde naw gegevens terug.
  • Vervallen velden: voorletters, voorvoegsel, geslachtsnaam, straat, huisnummer, huisnummerToevoeging, postcodeCijfers, postcodeLetters, woonplaats, woonwagenAanboord, locatieregel.
  • Toegevoegde velden: adresregel1, adresregel2, adresregel3.
  • Gewijzigde velden: naam
 • AFS 7.2 TELLERSTAND Tellerstand registratie gebruikt nu Cls_Backend_DataTypes_Rdw_TellerSimpel
  De invoer parameter van de teller is aangepast van Cls_Backend_DataTypes_Rdw_Teller naar Cls_Backend_DataTypes_Rdw_TellerSimpel.
  Het is hierdoor niet meer mogelijk om gebruik te maken van de status code. Hiermee verplicht de RDW het invullen van de tellerstand.
 • AFS 7.2 ORAD De opvoering mag nu ook zonder tellerstand plaatsvinden
  Er is geen verplichting meer vanuit de providers om deze door te geven bij een demontage. Daarom wordt bij
  deze het opgeven van de teller optioneel. Indien de tellerstand wordt opgegeven zal deze wel bij de RDW worden
  geregistreerd. Ook de status voor geen teller blijft gehandhaafd.
26 augustus 2019
 • AFS 7.1 ORB Documentatie bijgewerkt
  De beslistabel van de teller WOK/Onlogisch/Niet te beoordelen status is bijgewerkt.
2 augustus 2019
 • AFS 7.0 Versie verwijdering AFS versie 7.0 is verwijderd
  We hebben de 7.0 versie verwijderd. Deze is niet meer te gebruiken.
1 oktober 2018
 • AFS 7.1 ORB opnemen ‘eigen voertuig’ in bedrijfsvoorraad
  Dit is een inhoudelijk verschil in de invoer van het vraag bericht opvoeren en betreft geen wijzgingen in de wsdl.
 • AFS 7.1 ORB Bij documentnummer extra controle op kenteken
  Dit is een inhoudelijk verschil in de invoer van het vraag bericht opvoeren en betreft geen wijzgingen in de wsdl.
 • AFS 7.1 RV Europese voertuig categorie
  Bij het raadplegen van een voertuig komt nu ook de europese voertuig categorie terug zoals die ook vermeld staat op de kentekencard.
20 februari 2018
 • AFS 7.1 APK Cusumstand status keurmeester
  Bij het melden van een APK komt nu de cusumstand status van de keurmeester terug.
 • AFS 7.1 RV Roetfilter verplicht?
  Bij het raadplegen van een voertuig komt nu terug of het roetfilter verplicht is.
16 maart 2017
 • AFS 7.1 APK Kritieke cusumstand bij erkenningen keuringsinstantiegegevens
  Bij raadpleeg keuringsinstantiegegevens is bij de erkenning een indicatie toegevoegd die aangeeft of de cusumstand een kritieke waarde heeft.
 • AFS 7.1 APK Keurmeester erkenningen zonder cusum systeem
  Bij raadpleeg keurmeestergegevens heeft de cusumstand nu een NULL waarde wanneer er voor die erkenning bij de RDW geen cusum systeem aanwezig is.
7 maart 2017
 • AFS 7.1 ORB Merk, Type en Teller gegevens in het opvoeren antwoordbericht toegevoegd.
 • AFS 7.1 APK Document: APK dienst Gebreken Widget toegevoegd.
  Dit document bevat screenshots van de A2SP implementatie van de “Gebreken Widget”.
  U dient dit document ter kennis hebben genomen i.v.m. de eisen die de RDW aan de schermen stelt.
23 februari 2017
 • AFS 7.1 Extra uitleg bij het element omschrijving van het datatype Cls_Backend_DataTypes_Rdw_Gebrek in de APK documentatie van AFS versie 7.1.
 • AFS 7.1 De SOAP documentatie voor de RDW APK en RV Transactionele diensten aangepst naar AFS versie 7.1.
  Dit in het kader van de RGT (Risco Gestuurd Toezicht) fase 2 project dat de RDW 1 april 2017 uitrold op productie.
12 augustus 2016
 • AFS 7.0 De SOAP documentatie voor alle RDW Transactionele diensten aangepast naar AFS versie 7.0.